Παπαδόπουλος Ταξιάρχης

O Παπαδόπουλος Ταξιάρχης είναι καθηγητής στο Τομέα Γεωφυσικής – Γεωθερμίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με 35-τή θητεία, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του οικείου Τμήματος κατά την περίοδο 2006-2011. Είναι πτυχιούχος του Φυσιογνωστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971) και κάτοχος διπλώματος Μάστερ του Τμήματος Εφαρμοσμένων Γεωλογικών Επιστημών του Παν/μίου Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας Αμερικής (1975).

Απέκτησε το Ενδεικτικό Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977) και εκπόνησε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Αθηνών (1986). Υπήρξε υπότροφος του Κ.Π.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε θέματα ωκεανογραφίας (1971-72) και έτυχε υποτροφίας ως επιστημονικός συνεργάτης στο Παν/μιο Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετείχε επί σειρά ετών στη συντακτική επιτροπή του ευρωπαϊκού περιοδικού «Near Surface Geophysics» της Ευρωπαϊκής Γεωφυσικής Ένωσης (EAGE).

Έχει ειδικευθεί στις ηλεκτρικές και σεισμικές μεθόδους και έχει φέρει σε πέρας πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, γεωφυσικού κυρίως περιεχομένου, με εφαρμογές στη γεωτεχνική έρευνα, την υδρογεωλογία και την εκπόνηση μικροζωνικών μελετών. Έχει ανακοινώσει και δημοσιεύσει άνω των 90 ερευνητικών εργασιών και πλήθος εφαρμοσμένων τεχνικο-γεωφυσικών μελετών. Έχει διατελέσει κριτής ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών περιοδικών και συνεδρίων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Κλιμακίου του Σχεδίου «Ξενοκράτης-Σεισμοί» και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π, σε θέματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους σεισμούς.

Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής Σπουδών του Διϊδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» με τη σύμπραξη του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών κατά την περίοδο 2004-2008.

Βιβλία: