Γκρίτζαλης Στέφανος

Ο Στέφανος Γκρίτζαλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στη γνωστική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

Έχει δραστηριοποιηθεί σε δεκάδες διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ανταγωνιστικού χαρακτήρα, ως επιστημονικά υπεύθυνος, έμπειρος ερευνητής ή ερευνητής. Έχει συγγράψει 30 βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 130 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών. Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής ή κριτής σε 70 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει διατελέσει συντάκτης σε 5 βιβλία και δεκάδες πρακτικά διεθνών συνεδρίων, προσκεκλημένος εκδότης σε 30 περιοδικά, πρόεδρος συνεδρίου ή πρόεδρος επιτροπής προγράμματος σε 30 διεθνή συνέδρια, μέλος επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 330 διεθνή συνέδρια, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 αναφορές στο έργο του από άλλους επιστήμονες (h-index=22, i10-index=56). Έχει συμμετάσχει, ως αξιολογητής στην Ελλάδα, σε σειρά διαγωνισμών μεγάλων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, ενώ έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας για την Ελληνική Δικαιοσύνη σε θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Προστασίας Ιδιωτικότητας. Είναι President-elect της Hellenic Association for Information Systems (AIS), Μέλος της ACM, της IEEE και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΠΥ) της οποίας έχει διατελέσει εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας Πληροφορικής και Τυποποίησης.

(www.icsd.aegean.gr/sgritz)

Βιβλία: