Δενδρινός Μάρκος

O Δενδρινός Μάρκος είναι καθηγητής Πληροφορικής και Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ph.D. στη Φασματική Ανάλυση/Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων στο Ε.Μ.Π., M.Sc. στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης στο ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: φιλοσοφία, ιστορία της επιστήμης, ιστορία των ιδεών, φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της πληροφορίας, λογική, ιστορία της λογικής, εκτίμηση της τάξης μοντέλου, αφαίρεση θορύβου, βάσεις δεδομένων, συμπερασματικές βάσεις δεδομένων, οντολογίες, σημασιολογικός ιστός

Website Link

Βιβλία: