Είσαγεται το Email που θέλετε να γίνει διαγραφή απο την λίστα