Αρχίζοντας την ιστορία του χωριού από τους πρώτους κατοίκους του το 1860, φτάνει μέχρι τα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεντρώνοντας υλικό και καταγράφοντας μνήμες ηλικιωμένων συγχωριανών, φωτογραφίες ανθρώπων που πέρασαν και άφησαν σημάδια στη θύμηση, για μία χρονική περίοδο 150 περίπου ετών, ο συγγραφέας με πολλή αγάπη για τον τόπο του, θέλει να αφήσει μια παρακαταθήκη ιστορίας της περιοχής.
Διαβάζει σε ξένα συγγράμματα για την προϊστορία και ιστορία απ’τα αρχαία χρόνια και θέλει να τη μεταδώσει στους νεώτερους, βρίσκει το συμβόλαιο παραχώρησης του χώρου στους πρώτους κατοίκους, περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα, αναφέρεται στην εργατικότητα των κατοίκων, στις δραστηριότητές τους πολιτιστικές, εικαστικές, αθλητικές, την πρωτοπορία τους στις διάφορες καλλιέργειες του ευλογημένου αυτού τόπου, στη συνεχή προσπάθειά τους να καλυτερέψουν την ζωή τους και την ζωή των παιδιών τους.
Με τη ραγδαία εξέλιξη και τη νέα εποίκηση στη σημερινή μας εποχή θέλει να μεταδώσει και στους νέους κατοίκους τα αισθήματα και τις αξίες των πρώτων κατοίκων της περιοχής, να μεταδώσει στους απογόνους των παλιών οικογενειών όλες τις θύμισες των προγόνων τους, να μεταφέρει σε όλους τους σημερινούς κατοίκους του Λεχαίου, όλα εκείνα τα στοιχεία της εξέλιξης αυτού του τόπου.

Βιβλία: