Χατζηδημήτρης Θωμάς

O Θωμάς Χατζηδημήτρης είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», του ίδιου τμήματος.

Από το Μάρτιο του 2013 είναι υποψήφιος διδάκτορας, στο ίδιο τμήμα, με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Μελέτη και εκτίμηση ποιότητας εμπειρίας παικτών στα διάχυτα παιχνίδια».
Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στις περιοχές των τεχνολογιών του διάχυτου υπολογισμού και της επαυξημένης πραγματικότητας. Στα πεδία αυτά έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στο επαγγελματικό επίπεδο έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας (από το Μάιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014) ως προγραμματιστής εφαρμογών ιστού. Σήμερα εργάζεται ως προγραμματιστής κινητών εφαρμογών στον ιδιωτικό τομέα. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά και αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Βιβλία: