Βώρος Νικόλαος

[types field=”picture” alt=”photo” title=”photo” size=”thumbnail” align=”none” id=””][/types]

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Βώρος Νικόλαος διεθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων για τηλεπικοινωνίες και ιατρικές εφαμοργές. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει διαρκή παρουσία σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλότατου κύρους, ενώ έχει συγγράψει ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία.

Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκη Επιτροπή ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα σχετικά με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και συστήματα για ιατρικές εφαρμογές, ενώ έχει στο ενεργητικό του τη συγγραφή σημαντικού αριθμού ερευνητικών προτάσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Σήμερα, κατέχει τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος (http://www.tesyd.teimes.gr/) και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος (http://esda-lab.tesyd.teimes.gr/)

Βιβλία: