Κασαπάκης Βλάσης

Ο Βλάσης Κασαπάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Σύνθεση Διάχυτων και Διαπραγματικών Παιχνιδιών Ρόλων: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ενός Ερευνητικού Πρωτοτύπου». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2007) και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009).

Έχει διεξάγει έρευνα στα πεδία των κινητών και διάχυτων παιχνιδιών και συστημάτων και είναι συγγραφέας 11 επιστημονικών δημοσιεύσεων στα παραπάνω θέματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει διατελέσει διδάσκων (Π.Δ. 407/80) σε μάθημα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών με τίτλο «Προηγμένα Θέματα Εικονικής Πραγματικότητας» (2010-2011) ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων με θέμα τα διάχυτα παιχνίδια και το σχεδιασμό παιχνιδιών.

Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής προγράμματος του διεθνούς συνεδρίου ICIW’2014. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Τεχνολογίες Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ως εξωτερικός συνεργάτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματοςeCOMPASS (‘eCOfriendly urban Multimodal route PlAnning Services for mobile uSers’). Σήμερα εργάζεται ως συνεργάτης ψηφιοποίησης κίνησης στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,  εκπαιδευτής σε προγράμματα e-Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εξωτερικός συνεργάτης του ΙΤΥΕ στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MOVESMART (‘Renewable Mobility Services in Smart Cities’).

Βιβλία:

Κινητές Τεχνολογίες

Original price was: 35,00€.Current price is: 31,50€. με Φ.Π.Α.