Βεργίνης Ηλίας

Ο Βεργίνης Ηλίας είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πληροφορικής Υγείας από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και διδακτορικού διπλώματος με θέμα : «Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανοικτό Μοντέλο Εκπαιδευόμενου – Αξιοποίηση στη Διδακτική της Πληροφορικής» από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011).

Εργάζεται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής από το 1999. Έχει διδάξει μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας τόσο στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όσο και στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Νοσηλευτικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική πράξη). Έχει συμμετάσχει επίσης ως εκπαιδευτής στην «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής-Εισαγωγή στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση». Έχει 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 2 συμμετοχές σε συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων, 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (με σύστημα κριτών) και 9 συμμετοχές σε εθνικά συνέδρια (με σύστημα κριτών).

Από το Σεπτέμβρη του 2013 διδάσκει στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο της Βαρβακείου σχολής.

Βιβλία: