Βαλαμόντες Ευάγγελος

O Βαλαμόντες Ευάγγελος απέκτησε πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αθήνας (1985). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του, ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
(1986-1988). Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροηλεκτρονική από το Πανεπιστήμιο Αθήνας (1992).

Την τελευταία πενταετία ασχολείται με: α) Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και δέσμης πρωτονίων, β) Προσομοιώσεις Monte-Carlo, γ) Υλικά και διατάξεις για χημικούς αισθητήρες, δ) Μικροηλεκτρομηχανικές διατάξεις ( MEMs ).

Την τελευταία πενταετία υπήρξε: α) Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας (2007-Τώρα), β) Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (2007-Τώρα) και γ) Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ.407) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2007-2009).

Συμμετείχε σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (http://users.teiath.gr/vala/projects.html). Είναι συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (άνω των 50) καθώς και πολλών άλλων σε διεθνή συνέδρια με κριτές (http://users.teiath.gr/vala/papers.html). Οι αναφορές που έχει από άλλους ερευνητές υπερβαίνουν τις 220.

http://delab.csd.auth.gr/~manolopo

Βιβλία: