Τσαγκάνου Γραμματική

Η Τσαγκάνου Γραμματική είναι καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1989, και διδάσκει στον κλάδο Πληροφορικής ΠΕ19 από το 1993. Έχει Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (2003) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ. Από το 1995 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του Τμήματος.

Έχει διδάξει ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (2008-2013). Έχει ασκήσει από το 2004 έως σήμερα επικουρία Διδακτικού έργου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα μαθήματα: «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού», «Πληροφορική και Εκπαίδευση» και «Διδακτική της Πληροφορικής» σε φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ασκήσει Επικουρία Διδακτικού έργου στο Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ΔΙΧΗΝΕΤ στα μαθήματα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και «Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκπαιδευτικό Λογισμικό» (2006-2013). Συμμετείχε ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών σε έργα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ από το 1999: Οδύσσεια Ε42, ΠΑΚΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ΠΑΚΕ Πατρών & Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20 (2007-2008), ΠΑΚΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (2011-2012).

Από το 1998 έχει συμμετάσχει σε ομάδες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ: ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Νησί των Φαιάκων, Ναυσικά, Σειρήνες). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική της ενασχόληση αναπτύχθηκε με βάση α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με έμφαση στα διαλογικά περιβάλλοντα για κατανόηση κειμένου, στα διαδικτυακά συγγραφικά εργαλεία, τη μελέτη της χρήσης υπολογιστικών περιβαλλόντων από μαθητές και φοιτητές, β) τις διδακτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Έχει δημοσιεύσεις σχετικά με εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, σε τόμους βιβλίων και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών και συμμετοχή σε Τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης, έχει περισσότερες από 120 αναφορές στο ερευνητικό της έργο.

Βιβλία: