Θεοδωρίδης Γιάννης

Ο Θεοδωρίδης Γιάννης είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Διαχείρισης Πληροφορίας (http://infolab.cs.unipi.gr). Γεννηθείς το 1967, απέκτησε Δίπλωμα (1990) and Διδακτορικό (1996) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και ειδικότερα περιλαμβάνουν διαχείριση και ανάλυση πληροφορίας από κινούμενα αντικείμενα, ενώ διδάσκει βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (data mining) και γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διατελέσει υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων (με τα FP7/MODAP, COST/MOVE, FP7/DATASIM και FP7/SEEK ως τα πιο πρόσφατα). Έχει προσφέρει ως πρόεδρος συνεδρίου στα SSTD’03, ECML/PKDD’11 και PCI’12, αντιπρόεδρος επιτροπής προγράμματος στο IEEE ICDM’08, μέλος της επιτροπής επιμελητών του περιοδικού Int’l Journal on Data Warehousing and Mining (από το 2005), και μέλος της επιτροπής επίβλεψης (endowment) του συνεδρίου Symposium on Spatial and Temporal Databases – SSTD (από το 2010). Έχει παραδώσει πλήθος προσκεκλημένων διαλέξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων επιπέδου PhD/MSc στα παν/μια Βενετίας, Μιλάνου, KAUST, Aalborg, Trento, Γάνδης, Κύπρου, καθώς και στο ερευνητικό κέντρο JRC Ispra) στη θεματολογία της Διαχείρισης και Εξερεύνησης Δεδομένων Κίνησης (Mobility Data Management and Exploration). Είναι συν-συγγραφέας τριών μονογραφιών και άνω των 100 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνεδρια μετά από κρίση, έχοντας λάβει άνω των 1.200 ετεροαναφορών στο έργο του (σύμφωνα με την πηγή SCOPUS).

Βιβλία: