Κοκολάκης Σπύρος

Ο Κοκολάκης Σπύρος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εξής περιοχές: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων και Οικονομικά της Ιδιωτικότητας.

Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε πλήθος αναπτυξιακών έργων. Έχει υλοποιήσει μελέτες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων για δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Ε., την Fresenius-Kabi Hellas Α.Ε., το ΙΚΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας, τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας Ν. Αιγαίου και Κρήτης, το ΕΒΕΑ, το ΚΕΘΕΑ κ.ά. Είναι μέλος της ΕΠΥ και των διεθνών επαγγελματικών ενώσεων ACM, AIS και IEEE.