Πρέβες Νικόλαος

Ο Δρ. Πρέβες Νικόλαος έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα με “Άριστα” από τη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης των Πολύπλοκων Κατανεμημένων Δικτύων. Από το 2006 συμμετείχε σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα αρχικά ως ερευνητικός συνεργάτης, τεχνικός διαχειριστής και εν συνεχεία ως Ερευνητής Α’ βαθμίδος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής του ΕΜΠ. Μιλάει και γράφει Αγγλικά, Γαλλικά και Ρουμάνικα.

Έχει πάνω από 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις κατόπιν κρίσης σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια καθώς και κεφάλαια βιβλίων. Είναι μέλος επιτροπών έκδοσης σε περισσότερα από 5 διεθνή περιοδικά και συνέδρια ενώ έχει επιβλέψει την έκδοση τευχών διεθνών περιοδικών και συνεδρίων. Επίσης, κατόπιν κρίσης έχει δημοσιεύσει τα εξής 3 επιστημονικά συγγράμματα: “Grid Computing: Towards a Global Interconnected Infrastructure”, “Computational and Data Grids: Principles, Applications and Design”, “Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών: Ασφάλεια και Απόδοση των Πρωτοκόλλων TCP/IP”.
Οι περιοχές εξειδίκευσης και επιστημονικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμοι νοημοσύνης σμήνους, γενετικοί αλγόριθμοι, κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα, δίκτυα υπολογιστικού πλέγματος και νέφους, ασύρματα δίκτυα υπολογιστών, καθώς επίσης βελτιστοποίηση διαδικασιών μέσω τεχνο-οικονομικών μελετών.

Βιβλία: