Πολίτης Παναγιώτης

Ο Πολίτης Παναγιώτης είναι αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση – Διδακτική της Πληροφορικής». Κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού στον τομέα της Διδακτικής της Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Denis Diderot Paris 7.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, Συνεργατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, Υπερμέσα και πολυμέσα στην εκπαίδευση, Διδακτική πληροφορικής, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας, μόνος του ή με ομάδα, 9 βιβλίων από τα οποία τα 3 χρησιμοποιούνται σε πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ άλλα 5 αποτελούν ή απετέλεσαν επίσημα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.