Κίτσος (Πάρης) Παρασκευάς

Ο Παρασκευάς (Πάρης) Κίτσος είναι Πτυχιούχος Φυσικός και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Πάτρας και στο ΤΕΙ Μεσολογγίου σε μαθήματα όπως Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, VLSI, Σχεδιασμός FPGAs, Γλώσσες Περιγραφής Υλικού, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και άλλα.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για συστήματα ασφαλείας, στον σχεδιασμό ασφαλούς υλισμικού, στις μεθόδους αναζήτησης Ιόμορφου Υλισμικού (Hardware Trojans) σε ολοκληρωμένα κυκλώματα και υλισμικό ενσωματωμένων συστημάτων.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων (ευρωπαϊκά και εθνικά), έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία και ήταν υπεύθυνος για την έκδοση ξενόγλωσσων βιβλίων.
Η έρευνά του έχει λάβει 1 υποτροφία και περισσότερες από 800 ετερο-αναφορές μέχρι τώρα. Είναι αξιολογητής σε πλήθος έγκριτων διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και μέλος σε ομάδες προγράμματος και διοργάνωσης σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Σήμερα κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων (http://diceslab.cied.teiwest.gr).

Βιβλία: