Παπανικολάου Κυπαρισσία

Η Παπανικολάου Κυπαρισσία είναι Επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το 2008, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Τηλεκπαίδευση». Από το 2003 διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και την Εκπαίδευση από απόσταση με ψηφιακές τεχνολογίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), αλλά και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα βασικά της επιστημονικά ενδιαφέροντα εστιάζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με έμφαση στα προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης, και στην αξιοποίησή τους σε διάφορα πλαίσια εκπαίδευσης όπως ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ διδασκαλία, εκπαίδευση από απόσταση, και μικτή μάθηση. Έχει συμμετάσχει ως βασική ερευνήτρια στην ανάπτυξη Προσαρμοστικών Περιβαλλόντων μάθησης, όπως το INSPIRE και το MyProject, καθώς και των εργαλείων συγγραφής τους. Ασχολείται επίσης με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως σχεδιασμός σεναρίων αξιοποίησης του Διαδικτύου, εργαλεία συμμετοχικού Ιστού, εκπαιδευτική ρομποτική, οργάνωση δράσεων σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. ‘Εχει δραστηριοποιηθεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, και έχει συμμετάσχει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών & επιμορφωτών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ως συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και επιμορφώτρια, μεταξύ άλλων (α) σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία σε (2007-2008 & 2011-2012), (β) στο πρόγραμμα ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής’ σε θέματα διδακτικής της Πληροφορικής, Πράξη “Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, Ε.Π. Κοινωνία της (ΕΥΕ- ΥπΕΠΘ) (2008), (γ) πρόγραμμα “Προετοιμασία Επιμόρφωσης για Νέες Πρακτικές με Νέα Εργαλεία στην τάξη” στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια (1999-2001).
Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής στα διεθνή περιοδικά: International Journal of Learning Technology (Inderscience Publishers) και Open Journal of Web Technologies (OJWT). Έχει δημοσιεύσει σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, σε τόμους βιβλίων και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές, και έχει πάνω από 400 αναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο.