Παπαδόπουλος Απόστολος

Ο Παπαδόπουλος Απόστολος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η.Υ. και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1994 και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ το 2000. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις περιοχές των Βάσεων Δεδομένων (databases) και της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα (data mining).

Στο χώρο των Βάσεων Δεδομένων, η δουλειά του κ. Παπαδόπουλου εστιάζει σε θέματα επεξεργασίας πολύπλοκων ερωτημάτων που αφορούν πολυδιάστατους χώρους καθώς επίσης και σε επεξεργασία χωρικής και χωρο-χρονικής πληροφορίας. Στο χώρο της Εξόρυξης, έχουν μελετηθεί αλγόριθμοι επεξεργασίας και ανάλυσης γραφημάτων και ανάλυσης ροών. Αναλυτικότερα, οι περιοχές ενδιαφέροντος έχουν ως εξής: (i) επεξεργασία ερωτημάτων σε χωρικά και χωρο-χρονικά δεδομένα, (ii) επεξεργασία ερωτημάτων σε πολυδιάστατα δεδομένα, (iii) ερωτήματα top-k και κορυφογραμμής με στόχο την επιλογή των καλύτερων αντικειμένων ως προς κάποια κριτήρια επιλογής, (iv) επεξεργασία και εξόρυξη γνώσης από ροές δεδομένων σε σύνολα δεδομένων που μεταβάλλονται σε σχέση με το χρόνο, (v) ανάλυση δεδομένων που αναπαριστώνται με γραφήματα (εύρεση κοινοτήτων, ομαδοποίηση, ομοιότητα μεταξύ κόμβων) και (vi) παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία και εξόρυξη γνώσης. Είναι συν-συγγραφέας σε 2 βιβλία στην αγγλική γλώσσα και 1 στην ελληνική.

Το 2008 έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο χώρο της εξόρυξης από το συνέδριο ECML/PKDD. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην προσωπική του ιστοσελίδα http://delab.csd.auth.gr/~apostol

Βιβλία: