Χαλιδιάς Νικόλαος

Ο Χαλιδιάς Νικόλαος είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός και Διδάκτωρ στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπουδές
• 1994-1999 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διδακτορικό στον Τομέα Μαθηματικών με τίτλο Μη Γραμμικά Συνοριακά Προβλήματα με Πλειονότιμους ΄Ορους και Βέλτιστος ΄Ελεγχος. (http://thesis.ekt.gr/11255)
• 1989-1994 Πανεπιστήμιο Κρήτης, πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος.

Οι θέσεις που κατείχα ως σήμερα:
• Αύγουστος 2015 – μέχρι σήμερα, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 757/Γ/31.7.2015).
• Σεπτέμβριος 2010 – Αύγουστος 2015, Μόνιμος Επίκουρος στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ μονιμοποίησης Γ 416-07.04.2014)
• Σεπτέμβριος 2006- Σεπτέμβριος 2010, Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• 2001-2002 και 2002-2006, Λέκτορας και Επίκουρος αντίστοιχα (Π. Δ. 407/80) στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδακτική-Εκπαιδευτική Εμπειρία:
Διδασκαλία των μαθημάτων-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
• Διαϕορικές και Ολοκληρωτικές Εξισώσεις.
• Θεωρία Πιθανοτήτων.
• Στοχαστικές Διαδικασίες.
Διδασκαλία των μαθημάτων-Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
• Εισαγωγή στα Χρηματοοιοκονομικά Μαθηματικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, ΙΙΙ
• Στοχαστικές Διαδικασίες Ι και ΙΙ
• Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
• Εϕαρμοσμένη Γραμμική ΄Αλγεβρα Ι
• Συνήθεις Διαϕορικές εξισώσεις.
• Συνδιδασκαλία του μαθήματος Πραγματική Ανάλυση.
• Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου.
• Εισαγωγή στις Μερικές Διαϕορικές Εξισώσεις.
• Ειδικά Θέματα Πραγματικής Ανάλυσης.
• 1994-1996, Διδασκαλία ασκήσεων στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του μαθήματος Αριθμητικής Ανάλυσης και διδασκαλία γλώσσας Προγραμματισμού FORTRAN ως υποψήϕιος Διδάκτορας του Γενικού Τμήματος, Ε.Μ.Π.
• 1991-1994, Επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων αριθμητικής ανάλυσης στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προπτυχιακός ϕοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος.
• Συγγραϕή σημειώσεων στα μαθήματα Χρηματοοικονομικά Μαυηματικά ΙΙ και ΙΙΙ, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, ΙΙΙ, Διαϕορικές Εξισώσεις, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Μέτρου, Διαϕορικές και Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (http://www.samos.aegean.gr/actuar/nick/default.html).
• Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών με θέμα διαϕορικές και στοχαστικές διαϕορικές εξισώσεις και εϕαρμογές τους.

Το ερευνητικό ενδιαϕέρον μου, τελευταία, εστιάζεται στην κατασκευή αριθμητικών μεθόδων για στοχαστικές διαϕορικές εξισώσεις και ιδιαίτερα σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά (Computational Finance). Στις εργασίες [37], [36], [35] και στις δυο προδημοσιεύσεις αναπτύσσουμε μια νέα μέθοδο (την ημι-διακριτή) κατασκευής αριθμητικών σχημάτων τα οποία διατηρούν την θετικότητα. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο για την αριθμητική επίλυση στοχαστικών διαϕορικών εξισώσεων όπου η λύση είναι θετική. Τα συνηθισμένα αριθμητικά σχήματα δεν διατηρούν την θετικότητα λόγω, κυρίως, της ύπαρξης του στοχαστικού ολοκληρώματος. Αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και στόχος μου είναι να συνεχίσω σε αυτή την κατεύθυνση κατασκευάζοντας και μελετώντας αριθμητικά σχήματα σε διάϕορους τύπους στοχαστικών διαϕορικών εξισώσεων.

Όλοκληρο Βιογραφικό

Βιβλία: