Σκλάβος Γ. Νικόλαος

e-mail: nsklavos@ceid.upatras.gr

Ο Νικόλαος Σκλάβος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι θεματικές περιοχές της έρευνας που δραστηριοποιείται είναι: Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, Συστήματα σε Υλικό, Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα.

Έχει πολυετή εμπειρία σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, στις θεματικές περιοχές της έρευνας του. Έχει αναπτύξει μια σειρά συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας/αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Συμμετέχει στις επιτροπές έκδοσης και οργάνωσης, σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, έγκριτων διεθνών οργανισμών όπως ΙΕΕΕ, ACM, Springer, Elsevier. Επίσης συμμετέχει ως διακεκριμένος-προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, θερινά σχολεία, και επιστημονικές ημερίδες.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε μια μεγάλη σειρά από διεθνή περιοδικά και συνέδρια, βιβλία, συλλογικούς τόμους και μονογραφίες, διεθνών επιστημονικών εκδόσεων, το οποίο έχει λάβει ένα μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

CV in English

Βιβλία: