Μπούμπουκα Μαρία

Η Μπούμπουκα Μαρία απέκτησε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1997, όπου ακολούθησε τον κύκλο σπουδών Πληροφορικής. Το 1999 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση επιχειρήσεων από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού Μεστόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000-2001 παρακολούθησε το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.

Το 2012 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θεματική περιοχή της Διδακτικής της Πληροφορικής και της διδακτικής αξιοποίησης διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Ο τίτλος της διατριβής είναι «Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος που βασίζεται σε περιπτώσεις – Αξιοποίηση στη Διδακτική της Πληροφορικής».
Από το 1997 μέχρι το 2000 εργάστηκε ως υπεύθυνη ανάπτυξης και υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών. Παράλληλα, από το 1998 εργάστηκε ως ωρομίσθια καθηγήτρια Πληροφορικής στην Τεχνική Δευτεροβάθμια και Μεταλυκιακή εκπαίδευση. Από το 2001 εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός. Έχει διδάξει μαθήματα Πληροφορικής σε όλους τους τύπους σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τεσσάρων προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius.

Εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει διδάξει το εργαστήριο του μαθήματος «Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή» (Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Πληροφορικής, 2001-2002). Έχει υποστηρίξει την εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών φοιτητών στα μαθήματα Διδακτική της Πληροφορικής, Πληροφορική και Εκπαίδευση και Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού και έχει συμμετάσχει στην επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών φοιτητών (τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, 2005-2012). Ακόμα, έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια καθηγητών σε θέματα διδακτικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Διδακτικής της Πληροφορικής.
Έχει δημοσιεύσει τρεις εργασίες σε διεθνή περιοδικά και δεκατέσσερις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και τρία κεφάλαια βιβλίων.

Διδάσκει το μάθημα της Πληροφορικής στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας από το Σεπτέμβρη του 2013.

Βιβλία: