Ματσατσίνης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Ματσατσίνης είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.), Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)’, της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Διιδρυματικού ΠΜΣ στα ‘Ευφυή Συστήματα’, το οποίο συνδιοργανώνουν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και του Διεθνούς Διατμηματικού Προγράμματος ‘Technology and Innovation Management (ΜΤΙΜ)’, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είναι στη λίστα του Stanford University με το 2% των επιστημόνων με την μεγαλύτερη επιρροή του συνολικού τους έργου στα επιστημονικά πεδία Artificial Intelligence, Operations Research και Information & Communication Technologies.

Ο κ. Ματσατσίνης γεννήθηκε στη Χαλκίδα, ενώ η καταγωγή του είναι από το Τρίκερι του Πηλίου. Δημοτικό παρακολούθησε στο Ασμήνιο Ευβοίας ενώ αποφοίτησε από το Η’ Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη Διδακτορική του Διατριβή στα ‘Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων’, εκπόνησε στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) και Editor in Chief στα επιστημονικά περιοδικά: Operational Research: An International Journal (Springer – IF 2021: 2.708), και International Journal of Decision Support Systems (Inderscience), ενώ είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) σε μερικά άλλα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη & Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, Επιχειρησιακή Έρευνα – Βελτστοποίηση, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, Συστήματα Συστάσεων, Μέθοδοι και Συστήματα Αξιολόγησης, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Αναλυτική και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, μεθόδους Αξιολόγησης, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Προσομοίωση Συμπεριφοράς, κα.

Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα: Α. σε προπτυχιακό: ‘Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων’ και ‘Επιχειρηματική Ευφυΐα, Αναλυτική και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων’ και Β. σε μεταπτυχιακό επίπεδο: ‘Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων’, ‘Λήψη Αποφάσεων σε Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων’, ‘Επιχειρηματική Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων’, ‘Decision Analysis & Risk Management’, κα. Έχει περισσότερα από τριάντα πέντε έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων καθώς και στην Ανάλυση Δεδομένων και Λήψη Αποφάσεων με εφαρμογές σε διάφορα πεδία ενώ έχει εκπονήσει σειρά τεχνικών μελετών. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περισσότερα από πενήντα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας είκοσι πέντε βιβλίων, περισσότερων από εκατό εβδομήντα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων με κριτές και από διακόσιες παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Οργάνωσε ως πρόεδρος ή συμμετείχε στην επιστημονική ή/και οργανωτική επιτροπή σε περισσότερα από εκατό διεθνή και εθνικά συνέδρια. Υπήρξε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου EURO 2021, της Association of European Operational Research Societies, που διεξήχθη στην Αθήνα.

Είναι μέλος της International Federation of Operational Research Societies (IFORS), της Association of European Operational Research Societies, της American Association for Artificial Intelligence (AAAI), του International Consortium for Electronic Business, του Euro Working Group on Multicriteria Decision Aid, του Euro Working Group on Decision Support Systems, κα.

Βιβλία: