Ματσατσίνης Νικόλαος

Ο Ματσατσίνης Νικόλαος είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) και μέλος του Συμβουλίου του Π.Κ. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1954, ενώ η καταγωγή του είναι από το Τρίκερι του Πηλίου. Δημοτικό παρακολούθησε στο Ασμήνιο Ευβοίας ενώ αποφοίτησε από το Η’ Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το διδακτορικό του, στα ‘Ευφυή Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στο Μάρκετινγκ’, το ολοκλήρωσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) το διάστημα 2009-2012. Έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.
Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περισσότερα από πενήντα διεθνή και εθνικά προγράμματα. Είναι επικεφαλής εκδότης (chief editor) στα επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Decision Support Systems και Operational Research: An International Journal, και μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) σε μερικά άλλα. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας δεκαεπτά βιβλίων, περισσότερων από ενενήντα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων με κριτές, σαράντα άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και εκατόν εβδομήντα παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Οργάνωσε ή συμμετείχε στην επιστημονική ή/και οργανωτική επιτροπή σε περισσότερα από ογδόντα εθνικά και διεθνή συνέδρια.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, την Επιχειρησιακή Έρευνα, την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, την Υποστήριξη Ομαδικών Αποφάσεων, τα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, την Επιχειρηματική Ευφυΐα, την Ανάλυση Δεδομένων, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τις μεθόδους Αξιολόγησης, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, την Ανάλυση και Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Καταναλωτή, τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, τις Εικονικές Επιχειρήσεις, τα Συστήματα Συστάσεων, τα Συστήματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών, κα.
Ο κ. Ματσατσίνης είναι μέλος των Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); American Association for Artificial Intelligence (AAAI); Member of IFIP, CEPIS; International Consortium for Electronic Business; member of IFORMS, EURO, HELORS, International Society on Multiple Criteria Making, Euro Working Group on Multicriteria Decision Aid; Euro Working Group on Decision Support Systems; European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment – EFITA.

Βιβλία: