Ραβάνης Κωνσταντίνος

O Ραβάνης Κωνσταντίνος κατέχει πτυχίο του Τμήματος Φυσικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική της Φυσικής στο Université Paris VII-Denis Diderot και διδακτορική διατριβή στη Διδακτική της Φυσικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1988 Ειδικός Επιστήμονας, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2004 Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής με έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και την κριτική προσέγγιση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής (2003-2008) και Πρόεδρος του Τμήματος (1999-2001, 2005-2006). Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Από το 2012 είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει δημοσιευμένες περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικές εκδόσεις και έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν. Έχει εκδώσει 3 μονογραφίες και είχε την ευθύνη της έκδοσης 2 συλλογικών τόμων. Δίδαξε ως προσκεκλημένος καθηγητής το 2004 στο Université de Provence και το 2011 στο Aix-Marseille Université. Coordinator Editor του διεθνούς περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education, μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών 7 διεθνών και 5 ελληνικών επιστημονικών περιοδικών.

Βιβλία: