Καρανικόλας Νικήτας

Ο Καρανικόλας Νικήτας έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής, ΑΣΟΕΕ, 1988. Διδακτορικό, θέμα Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994. Είναι επαγγελματίας στην ανάπτυξη λογισμικού από το 1987. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Πληροφορικής στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τη θέση διατήρησε μέχρι Οκτώβριο 1997. Τον Οκτώβριο 1997 ανέλαβε Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης του Αρεταιείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τη θέση διατήρησε μέχρι Νοέμβριο 2004.

Διατέλεσε μέλος ΔΣ (2004-2006) και Γενικός Γραμματέας (2006-2008) της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ). Το Νοέμβριο 2004 ορκίσθηκε και ανέλαβε Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Εξελίχθηκε στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή τον Οκτώβριο 2010. Εξελίχθηκε στη βαθμίδα Καθηγητή το Δεκέμβριο 2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ιατρική Πληροφορική, Επεξεργασία και Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη γνώσης από κείμενα, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
http://users.teiath.gr/nnk/

Βιβλία: