Κανίδης Βαγγέλης

Ο Κανίδης Βαγγέλης είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής και υπηρετεί ως σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής με αρμοδιότητα τη Β’ Αθήνας και την Ανατολική Αττική. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (2007) από το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι “Μάθηση εννοιών που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία εσωτερικών μονάδων του υπολογιστή”. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (1991) από το Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Προηγμένα Πληροφορικά Συστήματα. Επίσης κατέχει πτυχίο Πληροφορικής (1995) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας, σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής καθώς και πτυχίο Μαθηματικού (1979). Τέλος έχει παρακολουθήσει μετεκπαίδευση 4 εξαμήνων στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Ludwigsburg (Γερμανία)
Έχει διδάξει Μαθηματικά και Πληροφορική σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Επίσης έχει διδάξει ως Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά ένα πλήθος μαθημάτων όπως τα Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα μαθησιακής Τεχνολογίας από το 1995 μέχρι το 2013. Το ίδιο διάστημα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διδάσκει τους σπουδαστές της σχολής μαθήματα Πληροφορικής. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) της Σχολής και διδάσκει σε ομάδες δημοσίων υπαλλήλων σχετικά μαθήματα. Έχει μεγάλη επιμορφωτική εμπειρία καθηγητών Πληροφορικής σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται είτε από τα Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΕΚ) είτε μέσα από σχετικά έργα του Υπουργείου Παιδείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική της Πληροφορικής καθώς και στην αξιολόγηση ποιότητας της βαθμολόγησης γραπτών πληροφορικής. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, σε συγγραφή βιβλίων ή κεφαλαίων βιβλίων τόσο για την Δημόσια Εκπαίδευση όσο και για το εμπόριο σε θέματα σχετικά με την Πληροφορική. Έχει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια καθώς και σε περιοδικά.

Βιβλία: