Ιακωβάκη Ελένη

Η Ιακωβάκη Ελένη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, στο οποίο διδάσκει την τελευταία δεκαετία Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ESAP) και πιο συγκεκριμένα Αγγλικά για Επιχειρήσεις με Έμφαση στις Μεταφορές και το Εμπόριο και Ναυτιλιακά Αγγλικά στο Προπτυχιακό Επίπεδο, και Επιχειρησιακή Επικοινωνία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΝΑΜΕ.

Είναι τρίγλωσση (Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά) και κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (DEA) και διδακτορικού (Doctorat) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV) στη Συγκριτική Λογοτεχνία.

Έχει γράψει ένα βιβλίο (English Texts and Terminology for Shipping, Trade and Transport, 2012), κάποια άρθρα και έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια ανακοινώσεις σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα (Εξειδικευμένα Αγγλικά, Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες και Συγκριτική Λογοτεχνία). Επίσης έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού με την συμβολή νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της απόκτησης πολυπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ενδεικτικά http://www.captains.pro και http://www.know-me.org).

Βιβλία: