Γρηγοριάδου Μαρία

Η Γρηγοριάδου Μαρία είναι ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής, και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στην Εκπαιδευτική και Γλωσσική Τεχνολογία». Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής και της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική της ενασχόληση αναπτύχθηκε με βάση δύο κύριους άξονες: α) το σχεδιασμό και την υλοποίηση λογισμικού για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με έμφαση στα προσαρμοστικά διαδικτυακά συστήματα, στα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης, στα διαλογικά συστήματα κατανόησης κειμένου, στη μελέτη της χρήσης υπολογιστικών περιβαλλόντων από τους εκπαιδευόμενους και των αλληλεπιδράσεών τους με τους υπολογιστές και στην αξιοποίησή τους στη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και β) τις διδακτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Έχει διδάξει στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και σε διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ από το 1990. Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια, ως επιστημονική υπεύθυνη ή ως επιμορφώτρια σε πολλαπλά έργα επιμόρφωσης, κυρίως των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και στη διοργάνωση πανελλήνιων συνεδρίων. Έχει συμμετοχή ως εκδότης ή στη συντακτική επιτροπή σε περιοδικά και βιβλία. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, σε τόμους βιβλίων και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έχει περισσότερες από 1000 αναφορές στο ερευνητικό της έργο.

 

Βιβλία: