Γουλή Ευαγγελία

Από το 1994 η Γουλή Ευαγγελία εργάστηκε ως καθηγήτρια Πληροφορικής και Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έλαβε το βασικό της πτυχίο (1990) από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα M.Sc. in Computer Studies (1992) από το University of Essex, England και το διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής και στα Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (2007) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

Από το 2000 ήταν Συνεργάτης-Ερευνητής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ. Δίδαξε ως Λέκτορας 407/80 στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2008-2012), ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ (2008-2013) και ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ (από το 2011) και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου” του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (από το 2011).

Συμμετείχε σε ερευνητικά έργα και σε ομάδες ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, συμμετείχε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των καθηγητών Πληροφορικής και ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών σε προγράμματα επιμόρφωσης (π.χ. ΠΑΚΕ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (2007-2008, 2011-2012), ΠΑΚΕ Βορείου & Νοτίου Αιγαίου (2011-2012), Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (2008)). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονταν των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής, της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης από Απόσταση, της Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, σε τόμους βιβλίων και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έχει περισσότερες από 250 αναφορές στο ερευνητικό της έργο.

Βιβλία: