Γόγουλου Αγορίτσα

Η Γόγουλου Αγορίτσα σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε το Διδακτορικό της με τίτλο «Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Διερευνητικής και Συνεργατικής Μάθησης στη Διδακτική της Πληροφορικής» στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Έχει Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Είναι Καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1995, διδάσκει ως Επιστημονική Συνεργάτης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ (από το 2011), έχει διδάξει ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (2008-2013) και ως εντεταλμένη Λέκτορας 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ (2009-2011). Από το 2002 είναι Συνεργάτης-Ερευνητής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Συμμετείχε σε ομάδες ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των καθηγητών Πληροφορικής, ως επιμορφώτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς και σε ερευνητικά έργα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται των περιοχών της Διδακτικής της Πληροφορικής, της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, της Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, σε τόμους βιβλίων και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έχει περισσότερες από 150 αναφορές στο ερευνητικό της έργο.

Βιβλία: