Δουληγέρης Χρήστος

Ο Δρ. Δουληγέρης Χρήστος έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ και τα MS, MPhil και PhD από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο University of Miami, ΗΠΑ.

Είναι τώρα καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο Δρ. Δουληγέρης έχει εκτεταμένο δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων του χώρου των τηλεπικοινωνιών και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επιμελήθηκε την ειδική έκδοση του περιοδικου IEEE Communications Magazine στην ‘‘Security for Telecommunication Networks’’.

Έχει συνεπιμεληθεί και συγγράψει το βιβλίο ‘‘Network Security: Current Status and Future Directions’’ το οποίο εξέδωσε το IEEE Press/ John Wiley. Μετέχει στους επιμελητές έκδοσης των περιοδικών IEEE Communications Letters, IEEE Network, Computer Networks (Elsevier), International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC) , Journal of Internet Engineering, International Journal of Sensor Networks και Euro Mediterranean Journal of Business (EMJB).

Βιβλία: