Διαμαντοπούλου Βασιλική

Η Διαμαντοπούλου Βασιλική είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL / AEGEAN-RU). Είναι κάτοχος του Διπλώματος του ‘Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Μεταπτυχιακου Διπλώματος ‘Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων’ με κατεύθυνση τη ‘Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι βοηθός διδασκαλίας μεταπτυχιακών και προπτυχιακών μαθημάτων στον τομέα της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα (Εθνικά: PLUG-IN, Samos Dialogos, Διεθνή/FP7: PADGETS, NET – EUCEN, NOMAD, ENGAGE). Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και κεφαλαίων βιβλίων. Είναι επικεφαλής διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου παγκόσμιας εμβέλειας ‘Samos Summit’, συμβάλλοντας και στο επιστημονικό μέρος του συνεδρίου.

Βιβλία: