Δημητριάδης Αντώνης

Ο Δημητριάδης Αντώνης είναι πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών (1971), Diplome D’ Etudes Approfondies (D.E.A.), Παν/μιο PAUL SABATIER, TOULOUSE, Γαλλία (1973), πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Τεχνολογίας Toulouse (1975), Διδακτορικό δίπλωμα Παν/μιο PAUL SABATIER, TOULOUSE, Γαλλία.

Από 1977 έως 1985, Project Manager σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διδάσκων σε Παν/μιο PAUL SABATIER (1972-1975), σε ΤΕΙ Αθήνας (1984-2012), ΑΣΕΤΕΜ (σήμερα ΑΣΠΑΙΤΕ, 1996-2003). Παράλληλη εκπαιδευτική δραστηριότητα (με την ιδιότητα του ελεύθερου Επαγγελματία) ως εισηγητής σε σεμινάρια ειδικών απαιτήσεων σε πλειάδα ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε υπουργεία, κρατικούς οργανισμούς και σε Τοπική Αυτοδιοίκηση (1985-2012).

Βιβλία: