Δαμιανός Γαβαλάς

Ο Δαμιανός Γαβαλάς είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ (1995) με μεταπτυχιακές (1997) και διδακτορικές σπουδές (2001) στο Πανεπιστήμιο του Essex (Ηνωμένο Βασίλειο) στις επιστημονικές περιοχές των τηλεπικοινωνιών και της κατανεμημένης διαχείρισης δικτύων υπολογιστών, αντίστοιχα. Από το 2013, υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διάχυτου Υπολογισμού» και από το 2010 ως Σύμβουλος Καθηγητής & Συντονιστής στο ΜΠΣ «Διάχυτα Συστήματα Υπολογισμού» (ΣΔΥ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στις περιοχές των τεχνολογιών διαδικτύου, κινητού/κατανεμημένου/διάχυτου υπολογισμού, ασυρμάτων adhoc δικτύων και αλγορίθμων βελτιστοποίησης.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες στα παραπάνω θέματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συν-συγγραφέας 3 βιβλίων στην ελληνική γλώσσα που καλύπτουν τις θεματικές περιοχές των ασυρμάτων δικτύων, κατανεμημένων συστημάτων και κινητών τεχνολογιών, αντίστοιχα. Διαθέτει διδακτική εμπειρία -σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο- σε μαθήματα σχετικά με ανάπτυξη και σχεδιασμό στον ιστό, πολυμέσα, υπερμέσα, δίκτυα υπολογιστών, ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσεις δεδομένων, αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, κινητές τεχνολογίες, διάχυτο και κατανεμημένο υπολογισμό, ασύρματη δικτύωση.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών και δεκάδων μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Journal of Network and Computer Applications, Personal and Ubiquitous Computing και Journal of Mobile User Experience, ενώ έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής προγράμματος δεκάδων κορυφαίων επιστημονικών συνεδρίων στο χώρο των ασύρματων δικτύων και κινητού/διάχυτου υπολογισμού. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής και κύριος ερευνητής σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ αυτών τα ερευνητικά έργα HoPE (EC/CIP7/621133), MOVESMART (EC/FP7/609026), eCOMPASS (EC/FP7/288094), VESPER (EC/IST-1999-10825), OPTIMIST (EC/IST-1999-12501).

 

Βιβλία: