Χρήστος Χαρ. Κεχαγιάς

Απέκτησε το Ph.D. από το Department of Food Science and Nutrition του Ohio State University των ΗΠΑ. Μετά την αποφοίτησή του από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάσθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Γάλακτος της Ολλανδίας (ΝΙΖΟ) και παρακολούθησε μαθήματα για το γάλα στο Department of Dairy Technology of Agricultural University του  Wageningen Ολλανδίας. Μεταδιδακτορικά εκπαιδεύθηκε σε θέματα Βιοτεχνολογίας στο National College of Food Technology του University of Reding Αγγλίας. Υπηρέτησε ως ερευνητής στο Υπουργείο Γεωργίας της χώρας μας και ως καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (δύο θητείες), αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας (δύο θητείες) και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος και συμμετείχε στο ΔΣ σε διάφορες θέσεις. Έλαβε μέρος ως εκπρόσωπος της χώρας μας σε ομάδες εργασίας και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος και του FAO για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα ανταλλαγών και κινητικότητας των φοιτητών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορες χώρες, μαθήματα σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία του γάλακτος. Συμμετείχε στη διοργάνωση και προήδρευσε παγκοσμίων συνεδρίων. Έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Είναι ομότιμος καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βιβλία: